Voor retourzendingen kunt u altijd gratis en vrijblijvend contact met ons telefonisch contact opnemen of maak gebruik van ons contactformulier.

Hieronder staan de voorwaarden met betrekking tot de garantie.

Informatie over Garantie

  1. Indien Aircoshop Noord Producten aan Afnemer aflevert, die Aircoshop Noord van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Aircoshop Noord nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Aircoshop Noord ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
  2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Aircoshop Noord na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Aircoshop Noord in behandeling te worden genomen.
  3. Accessoires die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
  4. De kosten voor het afleveren/verzenden/versturen van goederen, voor het vervangen/repareren van goederen, afgenomen door afnemer, zijn volledig voor de afnemer.
  5. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Aircoshop Noord garantie verlenen of kan Aircoshop Noord – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.